Training Best Value B-Certificering

Best Value is een bewezen methode om resultaten te behalen. De principes van Best Value zijn simpel maar verschillen erg met de traditionele management praktijken. Best Value erkent dat verandering moeilijk is en dat het van binnenuit moet komen, middelen besteden aan regelgeving, controle en inspecties zijn meestal een verspilling van moeite, tijd en geld.

 

Online training Best Value B-Certificering
Best Value is oorspronkelijk ontwikkeld door professor Dean Kashiwagi en het zorgt voor het zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen van projecten en/of inkooptrajecten. Hoe Best Value precies werkt, leert u tijdens deze training.

 

Voor wie is deze training geschikt?
Voor projectleiders, technische specialisten, inkopers, tendermanagers, managers.

 

Wat maakt deze training anders dan andere Best Value trainingen?
Het betreft een interactieve onlinetraining bestaande uit 5 dagdelen. De traiining wordt verzorgd door A+ trainers. De trainingsdagdelen zijn interactief en er is alle ruimte voor je eigen vragen. Het gedachtegoed achter Best Value en wat dat betekent voor je eigen handelen is onderdeel van de training. Ook worden alle 4 fasen van het Best Value proces, voorbereiding, selectie, concretisering en uitvoering aan de hand van casussen en theorie behandeld. 

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een Best Value B certificaat. 

 

De eerstvolgende training staat gepland op: 3, 5, 8, 10 en 12 februari 2021.

 

Praktisch

Data:              3, 5, 8, 10 en 12 februari

Tijd:                9.00-12.30

Cursusmap: wordt voorafgaand aan de training thuis gestuurd

Materiaal:      digitaal bereikbaar via SharePoint/ digitale trainingsomgeving

Huiswerk:      voorbereidingstijd varieert van 10 tot 60 minuten per keer

Opzet:            elke sessie bestaat uit een mix van theorie, uitleg, het maken van opdrachten en terugkoppelen en een korte afsluitende quiz om de opgedane kennis te toetsen

Trainer(s):     A+ gecertificeerde Best Value trainers Susan van Hes en/of Jan Hutten

Kosten:          1095 euro inclusief materiaal en certificaat,  exclusief BTW

Aanmelding
Het aantal plaatsen in deze trainingen is beperkt. Meld je hier aan: Best Value Events.

 

Annuleren
Annuleringen dienen altijd per This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. door de (werkgever van de) cursist te worden gemeld bij Van Hes Projectmanagement.
Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt een bedrag van € 125,- administratiekosten, vermeerderd met 21% btw per geannuleerde cursist (aan de werkgever) in rekening gebracht.
Bij annuleringen binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt de volledige cursusprijs (aan de werkgever) in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
In geval van overmacht, zijn geen annuleringskosten verschuldigd, neem daarvoor ook per This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. contact op.

Aanmelding
Je kunt nog niet aanmelden. Wil je een mailtje ontvangen zodra de nieuwe leergang gepland is, mail dan je gegevens aan onze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ga naar de online weekly tool 

Ga naar de online weekly tool.

Best Value Certificering boards NEVI en Best Value Europe gaan samen

17 september 2018

Het Best Value landschap in Nederland heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Per 1 september zijn de certificering board van NEVI en Best Value Europe samengevoegd tot één gezamenlijke board, dat onderdeel uitmaakt van het Best Value Nederland Collectief.

Certificering door experts

De Best Value board certificeert professionals die hun Best Value A-certificaat willen behalen. Tot 1 september functioneerden de boards van NEVI en Best Value Europe afzonderlijk van elkaar. Vanuit de wens om Best Value als aanpak verder te professionaliseren en om meer uniformiteit in normering aan te brengen, is besloten om beide boards samen te voegen. 

Met de samenvoeging bestaat de nieuwe board uit een groep toonaangevende best value experts in Nederland en is de basis gelegd voor de gezamenlijke standaard in Nederland en Europa. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Best Value onderzoekers en faculteit van Arizona State University, licentieverstrekker van Best Value. Eerder nam Best Value grondlegger dr. Dean Kashiwagi afscheid van Arizona State University.

Het A-certificeringsproces van beide boards kent wat verschillen. Vanaf 1 januari 2019 is het beoordelingsproces volledig geharmoniseerd. Tot die tijd zijn beide processen van toepassing om de lopende certificeringstrajecten af te ronden. 

Best Value Nederland Collectief

Eerder dit jaar besloten NEVI, Best Value Europe, Scenter en TU Delft al samen te werken in het nieuwe Best Value Nederland Collectief. Dit collectief is de opvolger van de Vereniging Best Value Nederland en streeft verdere ontwikkeling en verspreiding van het Best Value gedachtengoed na, rekening houdend met de lokale context waarin de aanpak wordt toegepast. 

Best Value Europe Certification board and NEVI board merged into one certification board

SEPTEMBER 17, 2018

The Best Value landscape in the Netherlands has reached a new milestone. As of September 1st, the certification board of NEVI and Best Value Europe have been merged into one joint board, which is part of the Best Value Nederland Collective.

Certification by experts

 

The Best Value board certifies professionals who want to obtain their Best Value A certificate. Until  September 1st2018 the boards of NEVI and Best Value Europe operated separately. Based on the desire to further professionalise Best Value as an approach and to introduce more uniformity in standards, it was decided to merge both boards.

With the merger, the new board consists of a group of leading Best Value experts in the Netherlands and the foundations have been laid for the common standard in the Netherlands and Europe. This is done in close cooperation with Best Value researchers and faculty of Arizona State University, license provider of Best Value. Earlier, Best Value founder Dr. Dean Kashiwagi retired from Arizona State University.

The A-certification process of both boards has some differences. Starting from January 1st 2019, the evaluation process has been fully harmonized. Until then, both processes apply to complete the ongoing certification processes.

Best Value Netherlands Collective

Earlier this year, NEVI, Best Value Europe Centre and TU Delft decided to work together in the new Best Value Netherlands Collective. This collective is the successor of the Association Best Value Nederland and aims to further develop and disseminate the Best Value range of ideas, taking into account the local context in which the approach is applied.

Best Value B+ certification training in Oslo, March 01-02, 2018

Interesting for: purchasers, vendors, bid managers, project managers, contract managers, HR-managers, leaders who want to learn more about the philosophy and process of Best Value. The training provides insight in the Best Value way of thinking, the process from preparation until execution including the ‘rules’ and responsibilities of all parties. Day 1 is a theoretical day on the philosophy ‘Information Measurement Theory’ and the process: ‘the Best Value Approach’. Day 2 is interactive and covers exercises based on our practical experience.

results of the training:

  • A thorough basic knowledge of Best Value
  • Better understanding of the philosophy and the approach and the correlation between them
  • Be able to start with Best Value
  • Get inspired and trained by a very (> 5 year and > 60 projects) A+- certified trainer
  • Enhance your network with Best Value practitioners
  • B /B+ certificate Best Value

Practical information:

Dates: March 01 2018: 09:00-20:00 and march 02 2018: 09:00-15:00

Location: Bergerveien 12, Billingstad (near Olso)

Preparation time: 4-20 hours reading preparation material

Trainers: A+ certified trainer Jan Hutten or Susan van Hes, 5 project in Norway, 4 times top scorer trainers exam

Cost: € 1.295,00 including material, coffee, tea, lunch, dinner, drinks, snacks, 2 exams (IMT and BVA), B/B+ certificate

B certificate: By attending the whole 2-day Best Value training

B+ certificate: More than 70% answers correct for both exams

Signing in: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.