what

Best Value Europe vindt voor uw Best Value vraag een passende Best Value expert om deze vraag te beantwoorden.

  • Wij bieden ondersteuning bij Best Value projecten en processen en het implementeren van Best Value gedachtegoed in organisaties.
  • Best Value Europe faciliteert aangesloten associates Best Value om hun leercurve Best Value sneller te doorlopen. Dit doen we door het organiseren van kennis en ervaringssessies, coaching en intervisie en het stimuleren van onze associates om hun resultaten te publiceren en zo te delen.
  • Wij verzorgen trainingen en opleidingen waarbij het B of B+ certificaat behaald kan worden. Bij ons aangesloten A+ gecertificeerde associates stellen we in de gelegenheid om een B certificaat te verstrekken. Het register van B certificaat houders vindt u hier.
  • U kunt bij ons uw A certificaat Best Value halen, zie hier het proces en workflow
  • Wij organiseren jaarlijks een Europees congres, waarbij grondlegger dr. Dean Kashiwagi uiteraard niet ontbreekt. Compilatie materiaal: Best Value congres 2015 & Best Value congres 2016.

Neem contact op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.