Training Best Value B + Certificering

Deze training is een must voor iedereen die te maken heeft met de Best Value aanpak en wil aantonen dat hij/zij de theorie beheerst.

Voor wie?
Iedereen die het Best Value B certificaat al heeft en zich verder wil verdiepen in het Best Value gedachtengoed.

Resultaat van de training?
Uitgebreide theoretische kennis over het Best Value gedachtegoed, meer aantoonbare kennis en ervaring met Best Value, handvatten om Best Value toe te passen in de praktijk, B+ certificaat en registratie bij BPBSRG.

Inhoud van de training?
Tijdens deze eendaagse training word je meegenomen in het materiaal van grondlegger dr. Dean Kashiwagi. De lesstof is gebaseerd op de Best Value boeken dr. Dean Kashiwagi: Information Measurement Theory (IMT) en Performance Information Procurement System (PIPS).Het ochtendprogramma bestaat uit de uitleg theorie BVA en start uitleg IMT. In de middag gaan we verder met de uitleg IMT, doen we een oefenexamen en sluiten we af met het originele Amerikaanse IMT examen. Het examen bestaat uit 15 beweringen waarvan je aan moet geven of ze True of False zijn en 35 meerkeuze vragen (5 antwoorden per vraag mogelijk, waarvan 1 goed). Indien je voor het examen met meer dan 70% goede antwoorden geslaagd bent, ontvang je het B+ certificaat en word je geregistreerd bij PBSRG.
Je vergroot je slagingskans aanzienlijk door het vooraf verstrekte trainingsmateriaal goed door te nemen!

Praktisch

De eerstvolgende training Best Value B+ Certificering staat gepland op: Nog geen datum bekend

Locatie: Online

Tijd: 09.00-13.00

Taal: Nederlands, examens zijn in het Nederlands

Investering
De investering in deze training bedraagt € 395 (excl. btw). Dit is inclusief het trainingsmateriaal.
Indien je bent geslaagd voor het examen, ontvang je een B+ Certificaat inclusief registratie.

Aanmelding
Het aantal plaatsen in deze trainingen is beperkt. Voorkom daarom teleurstelling en meld je direct aan.
Het minimale aantal deelnemers voor de B+ training is 4.

Annuleren
Annuleringen dienen altijd per e-mail door de (werkgever van de) cursist te worden gemeld bij Van Hes Projectmanagement.
Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt een bedrag van € 125,- administratiekosten, vermeerderd met 21% btw per geannuleerde cursist (aan de werkgever) in rekening gebracht.
Bij annuleringen binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt de volledige cursusprijs (aan de werkgever) in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
In geval van overmacht, zijn geen annuleringskosten verschuldigd, neem daarvoor ook per e-mail contact op.

Informatie
Wil je meer informatie over de training of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Susan van Hes, per mail of telefoon 06-10398537.