bcertified

Voorwaarden voor B associates van Best Value Europe

  1. De deelnemersbijdrage gaat in op de eerste dag van de maand waarin de associate zich aanmeldt.
  2. Binnen 15 dagen na aanmelding wordt de factuur met de bijdrage voor het eerste jaar verstuurd, met een betalingstermijn van 14 dagen.
  3. Associates krijgen 25% korting op de toegang tot het jaarlijkse Best Value Europe congres (dit geldt niet voor de B certificering).
  4. Associates die het jaarlijkse Best Value Europe congres mede organiseren zijn gratis welkom op dit congres.
  5. BV-E verzorgt minimaal 2 keer per jaar voor associates een gratis toegankelijke kennis- en ervaringssessie Best Value.
  6. BV-E ondersteunt associates bij het publiceren van BV resultaten.
  7. BV-E verzorgt minimaal 1 coaching sessie van anderhalf uur ter ondersteuning van je ontwikkeling in Best Value.
  8. Associates kunnen zich inschrijven op BV projecten die bij Best Value Europe binnen komen.
  9. Zowel de associate als BV-E kan het deelnemerschap opzeggen wanneer aantoonbaar niet aan genoemde voorwaarden wordt voldaan.
  10. Het deelnemerschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij er per email is opgezegd, minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de verlengingsdatum.