Programma Leergang Best Value A Certificaat

Dag 1 Welkom, kennismaken en toelichting

 • Leerdoelen van deelnemers
 • Pijlers van Best Value, IMT in de praktijk en bij jezelf
 • Huiswerk: opzet Prestatie Onderbouwing en opzet artikel

  Dag 2 Voorbereidingsfase

 • Initiële condities en informatie
 • Formuleren van doelstellingen
 • Hoe weet je dat je succesvol bent? Verzamelen/lezen van informatie over je opdrachtgever
 • Huiswerk: Prestatie Onderbouwing

  Dag 3 De onderbouwing en risico’s

 • Onderbouwing met metrics, waar zijn de metrics?
 • Vooringenomenheid van mensen verhoogd risico’s, hoe kun je vooringenomenheid verminderen?
 • Huiswerk: Hoofdstukken artikel, beweringen in artikel

  Dag 4 Interviews

 • Doel van het interview, welke vragen geven de relevante informatie?
 • Interviewtechnieken, hoe bereid je je voor op het interview?
 • Wat zijn de criteria van een Best Value expert?
 • Huiswerk: Schrijven artikel

  Dag 5 Concretiseren

 • Doel en opbouw van de concretisering
 • Praktijkervaringen met de concretiseringsfase
 • Huiswerk: Schrijven artikel

  Dag 6 Uitvoeringsfase

 • Weekly Risk Report, dilemma’s uit de praktijk
 • Gewenste houding en gedrag bij Best Value projecten
 • Huiswerk: Beoordelen elkaars artikelen en Prestatie Onderbouwing

  Dag 7 Afronding

 • Oefenen interviews + feedback artikelen
 • Evaluatie leergang en leerdoelen